<>


[2016-04-03]   Javořické jeskyně, Bouzov, Litomyšl


Kostelík Kousek od Javořických jeskyní. Památník obětem masakru v Jvoříčku koncem druhé světové války. Šlo o odvetu SS za vraždu v nedaleké hájovně, při které zavraždili 38 mužů a srovnali vesnici se zemí. Památník stojí kousek od parkoviště cestou k jeskyním. K jeskyním :-) Jsem tady ještě před otvírací dobou. Čeká mě nakonec jako jediného návštěvníka soukromá prohlídka - jenom já a dvě průvodkyně :-) Ty tečky na stropě jsou netopýři. Netopýr spící v puklině :-) Tudy kdysi vstoupili první objevitelé. Tunel zpátky na povrch. Mé dvě průvodkyně :-) ... se smyslem pro srandu - když mi v jedné chodbě zhasly a začaly se plížit pryč :-) Cestou od jeskyně zpátky k parkovišti. Takhle cestou autem od jeskyní k hradu Bouzov. Pozornější si všimnou sněhu na vrcholcích hor :-) Hrad Bouzov. Bouzov - Příjemným překvapením bylo, že se tady může vevnitř všude fotit :-) Nejprve jsem si dal klasickou prohlídku a pak okruh vedoucí do věže. Sbohem Bouzove :-). A jede se do Litomyšle. V Litomyšli nejdříve lezu na vyhlídku z kostela. Litomyšl - vyhlídka na zámek ze střechy kostela. Kostel s vyhlídkou (ta terasa mezi věžemi) Litomyšlský zámek